ResPig® in een notendop

Als een van de belangrijkste spelers in de varkensgezondheidszorg, voorziet MSD Animal Health in vele hulpmiddelen voor dierenartsen om de productiviteit op individuele bedrijven te verbeteren. MSD Animal Health is zeer actief in de preventie en controle van respiratoire aandoeningen bij varkens dankzij de ontwikkeling van hoogwaardige vaccins, farmaceutische specialiteiten, technische expertise en diagnostische hulpmiddelen. Alle diensten die MSD Animal Health aanbiedt op het gebied van ademhalingsproblematiek bij varkens zijn nu samengebracht onder de naam ResPig®.

ResPig® Bedrijfsaudit

De interactieve bedrijfsaudit (de ResPig® audit) kan de gebruiker helpen om de gevolgen van de respiratoire menginfecties (PRDC, Porcine Respiratory Disease Complex) te analyseren en te reduceren. Via een scoresysteem worden risicofactoren gerangschikt. Een analyse van de verschillende risicofactoren zal mogelijke (niet) pathogene oorzaken van de verminderde bedrijfsresultaten aantonen.

De additionele labo uitslagen vervolledigen de audits. Ook hiervoor wordt aan elke ziektekiem een score toegekend. De score op een schaal van 0 tot 3 geeft aan in welke mate de ziekte zich manifesteert (ofwel gunstig ( niet aanwezig); redelijk; matig of risico).

De ResPig® Economische rekenmodule

De economische rekenmodule is ontwikkeld om het mogelijke effect te berekenen van specifieke vaccinatieschema's die kunnen worden toegepast om economische verliezen door ademhalingsstoornissen op het bedrijf te verminderen. Afhankelijk van de ergheid van de ziekte of van het soort pathogeen kan het effect van verschillende mogelijke oplossingen worden berekend.

De gemaakte simulaties zijn gebaseerd op wetenschappelijke gegevens uit het veld. Uitgaande van deze algemene gegevens kan een verwacht economisch effect worden berekend met input die specifiek is voor elk bedrijf.

Alle online bezoekers van deze website kunnen gratis de demo versie van de ResPig® Audit Tool en de demo versie van de economische rekenmodule bezoeken. Geregistreerde dierenartsen hebben onbeperkte toegang. Maak via een toelating van MSD Animal Health uw ResPig® account aan voor onbeperkte toegang tot de ResPig® Audit Tool voor bedrijfsauditing, diagnostische informatie en de economische rekenmodule.

een gezond varken

Alle diensten die MSD Animal Health aanbiedt op het gebied van ademhalingsproblematiek bij varkens zijn nu samengebracht onder de naam ResPig®.