Instructies

Bedrijfsspecificaties:
Vooraleer u een economische simulatie kan maken, moet het aantal vleesvarkensplaatsen bekend zijn.

Naam bedrijf is optioneel. Als u een naam ingeeft zal deze vermeld worden op de resultaten.

Technische bedrijfsgegevens:
Om een zo accuraat mogelijke simulatie uit te voeren is het belangrijk dat u de bedrijfsspecifieke technische parameters invult onder Huidige technische parameters. Indien deze niet beschikbaar zijn, kunnen standaard technische parameters gebruikt worden als referentie.

Ziekte informatie:
Vooraleer een economische simulatie gemaakt kan worden moet de Ziekte informatie ingevuld zijn.

Specifieer onder Gezondheidsstatus de verwachtte ergheid van de verschillende ziektes op het bedrijf:

NietDe ziekte is (waarschijnlijk) niet aanwezig op het bedrijf
MatigDe ziekte is matig aanwezig op het bedrijf
AanzienlijkDe ziekte heeft een aanzienlijke impact op de bedrijfsresultaten
ErnstigDe ziekte heeft een ernstige impact op de bedrijfsresultaten

Onder Huidige vaccinaties kan de economische simulator rekening houden met vaccinaties die reeds uitgevoerd worden op het bedrijf. Als gevolg hiervan zal een extra optie (Gezondheidsstatus zonder vaccinatie) voorzien worden, om een schatting te maken over de ergheid van een ziekte indien hiertegen niet gevaccineerd zou worden.

Er kunnen economische simulaties uitgevoerd worden met verschillende ergheidsgraden maar deze resultaten zullen niet bewaard worden.

Selecteer Bereken om de economische simulatie uit te voeren.

Terug naar Economische simulator demo

pigfattening pigs