Porcine Respiratory Disease Complex (PRDC)

Respiratoire ziektes zijn vandaag de grootste zorg bij vleesvarkens. Het is vaak een multifactorieel syndroom dat veroorzaakt wordt door de interacties van verscheidene pathogenen, maar ook door omgevingsfactoren, management en genetische factoren. De ernst is afhankelijk van de betrokken pathogenen, huisvesting en managementfactoren.

Risicofactoren voor respiratoire aandoeningen

(Chtistensen G, and Mousing J. Diseases of Swine, 1992)
Factor
Impact
Productiesysteem
Groot bedrijf
+++
Hoge varkensdensiteit
+++
Conventioneel gezondheidssysteem (geen SPF of gedeeltelijke SPF)
+++
Introductie van dieren van bedrijven met ongekend gezondheidsstatuut
+++
Continu systeem (geen batches)
+++
Veel jonge zeugen
+++
Huisvesting
Slecht geïsoleerde en slecht geventileerde stallen
+++
Onvoldoende opsplitsing in leeftijdscategorieën
+++
Open hokafscheidingen
+++
Grote groepen lopers/vleesvarkens
++
Aanwezigheid van niet-respiratoire pathogenen
Colibacillose
++
Dysenterie
++
Ziektemanagement
Onvoldoende klimaatcontrole
+++
Inadequate ziektemonitoring
++
Foute/ontoereikende behandeling van zieke dieren
++
Foute/ontoereikende preventieve maatregelen
++
Slechte hygiëne
++

Sommige van de pathogenen betrokken in PRDC veroorzaken zelf specifieke kliniek.
Bijvoorbeeld:

  • PRRSV veroorzaakt reproductieve problemen,
  • Bordetella bronchiseptica en Pasteurella multocida  zijn de primaire ziektekiemen voor Atrofische Rhinitis,
  • Haemophilus parasuis veroorzaakt de ziekte van Glässer,
  • Actinobacillus pleuropneumoniae veroorzaakt acute of subacute pleuropneumonie,
  • Streptococcus suis veroorzaakt systemische infecties.

Voor informatie over de individuele pathogenen betrokken in PRDC, gelieve de links in het linkse navigatiemenu te gebruiken.

Controle van PRDC
Vaccinatie speelt een belangrijke rol bij de controle van PRDC.
Het succes van een vaccinatie is afhankelijk van:

  • De maternale immuniteit en de leeftijd van de varkens.
  • De kracht van het vaccin.
  • De huisvesting van de varkens.
  • De weerstand van de varkens.

Verschillende bedrijven vereisen dus verschillende vaccinatieprogramma’s.

Voor verdere informatie over de beschikbare vaccins voor de controle van PRDC, zie de Vaccins sectie.

healthy pigs

Respiratoire ziektes zijn altijd multifactorieel.