De ziekte van Glässer - Haemophilus parasuis

De ziekte van Glässer wordt veroorzaakt door Haemophilus parasuis. H. parasuis komt endemisch voor in de varkenspopulatie en wordt vaak geïsoleerd uit de neusholte van gezonde varkens.

De insleep van H. parasuis in naïeve populaties (mengen van varkens van verschillende origines), kan leiden tot een hoge morbiditeit en mortaliteit. Omgekeerd kan de introductie van naïeve varkens in een H. parasuis besmette omgeving eveneens leiden tot zware economische verliezen.

Over H. parasuis:


Etiologie
Haemophilus parasuis is een zeer kleine bacterie. Tenminste 15 verschillende serotypes zijn geïdentificeerd.

De bacterie komt wereldwijd voor, zelfs op bedrijven met een hoge gezondheidsstatus. Het voorkomen wordt vaak geassocieerd met stress, voornamelijk tijdens het transport van varkens. In naïeve populaties kan de bacterie op zichzelf ernstige kliniek veroorzaken. H. parasuis maakt de dieren gevoeliger voor andere secundaire bacteriële infecties, in het bijzonder M. hyopneumoniae.

Bovenkant pagina


Klinische symptomen
In de meerderheid van de met H. parasuis endemisch besmette bedrijven hebben biggen voldoende maternale antistoffen tot een leeftijd van 6 à 10 weken. Daardoor zijn de effecten van een infectie bij deze gespeende biggen meestal beperkt. Bij onvoldoende maternale immuniteit kan een infectie zware gevolgen hebben. Af en toe wordt de ziekte van Glässer waargenomen bij zuigende biggen van eersteworpszeugen.

Acute vorm
Varkens geïnfecteerd met H. parasuis vertonen snel depressief gedrag, verhoogde lichaamstemperatuur, gebrek aan eetlust en de neiging om te blijven liggen. H. parasuis beschadigt de gewrichten en de vliezen rond de darmen, de longen, het hart en de hersenen. Bij jonge varkens komt hersenvliesonsteking en ontsteking van het middenoor vaak voor samen met longontsteking, pericarditis, peritonitis en pleuritis.

H. parasuis veroorzaakt in sommige gevallen ook artritis en kreupelheid die gepaard gaan met acute pijn, koorts en een gebrek aan eetlust. De bacterie spreidt via de luchtwegen. Een karakteristieke hoest van slechts 2 à 3 kuchen is erg typisch. Plotse sterfte bij gezonde zuigende biggen van eersteworpszeugen met onvoldoende immuniteit komt regelmatig voor.

Chronische vorm
Bij een chronisch ziekteverloop zijn zuigende biggen vaak bleek en doen ze het algemeen minder goed. 10 tot 15% van de biggen kunnen geïnfecteerd zijn. Zulke biggen zullen ook in de afmestfase slechte groeiprestaties neerzetten. In geval van chronische pericarditis kan plotse sterfte voorkomen.

Bovenkant pagina


Diagnose
De diagnose van de ziekte van Glässer kan gesteld worden door:

  • Specifieke klinische symptomen
  • Post mortem bevindingen
  • Isolatie van de kiem

Een sluitende diagnose stellen is heel moeilijk omdat H. parasuis een zeer fragiel organisme is dat snel afsterft, post mortem bevindingen niet altijd éénduidig kunnen worden geïnterpreteerd en de kiem bij bacteriologisch onderzoek vaak niet wordt onderschept.

Differentiaal diagnose

  • Actinobacillus suis
  • Actinobacillus pleuropneumoniae
  • Moerbeihartziekte
  • Streptococcen meningitis
  • Streptococcen septicaemie

Bovenkant pagina


Behandeling en preventie
Antibiotica moeten toegediend worden voor de symptomen optreden. Dit impliceert een regelmatige inspectie van de risicogroepen.

H. parasuis is gevoelig aan de meeste antibiotica waaronder amoxycilline, ampicilline, sulfonamiden, penicillines en cefquinome. Tegenover tertracyclines komt nogal eens verworven resistentie voor.

Bedrijfsmanagement en preventie

  • Aan lactozeugenmeel en biggenmeel kunnen antibiotica worden toegevoegd.
  • Vaccinatie met een geïnactiveerd vaccin is mogelijk. Zie Vaccins.

Bovenkant pagina

piglet glaesser symptoms

Ziekte van Glässer

H. parasuis komt wereldwijd voor, zelfs op bedrijven met een hoge gezondheidsstatus.