Mycoplasma hyopneumoniae of Enzoötische pneumonie

Mycoplasma hyopneumoniae draagt in belangrijke mate bij tot ademhalingsstoornissen bij varkens.

M. hyopneumoniae interageert met andere luchtwegpathogenen, het beschadigt de trilharen en het epitheel van de diepere luchtwegen waardoor de weg vrij gemaakt wordt voor secundaire pathogenen. Virale infecties (onder andere PRRSV) maken de pneumonie erger en complexer.

Over M. hyopneumoniae


Pathogenese
Overdracht van M. hyopneumoniae gebeurt via de lucht en via direct contact met besmette varkens. De overdracht tussen zeugen en biggen is beperkt. Besmette varkens zijn meestal ouder dan 6 weken.

De incubatieperiode is afhankelijk van de infectiedruk. Bij hoge infectiedruk is de incubatieperiode 11 dagen, bij middelmatige infectiedruk 4 tot 6 weken. Lage infectiedruk veroorzaakt subklinische chronische infecties.

De kiem hecht zich vast aan de trilharen van het luchtwegepitheel. Hierdoor klitten de trilharen samen en ontstaat er verlies van trilharen en overmatige productie van slijm. Het beschadigd mucociliair apparaat verliest de mogelijkheid om geïnhaleerde deeltjes op te ruimen en maakt de longen gevoeliger voor infecties. M. hyopneumoniae komt vaak samen voor met virussen (vooral PRRSV en PCV2) en andere bacteriën (P. multocida, B. bronchiseptica, S. suis, H. parasuis, A. pyogenes) als een onderdeel van het Porcine Respiratory Disease Complex (PRDC).

M. hyopneumoniae wijzigt de immuunrespons van de gastheer. Het werkt zowel immunosuppressief als activerend op de lymfocyten. M. hyopneumoniae induceert productie van pro-inflammatoire cytokines, waaronder IL-1, TNF en IL-6 die verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de ontsteking en het chronische karakter van een mycoplasma-pneumonie.

bovenkant pagina


Klinische symptomen
De ernst van de klinische symptomen en de mate waarin economische verliezen worden opgetekend, hangt zowel af van secundaire bacteriële en/of virale infecties als van management- en omgevingsfactoren.

Bij infecties veroorzaakt door Mycoplasma hyopneumoniae alleen zien we:

 • Milde chronische pneumonie met droge hoest
 • Ruw haarkleed
 • Verminderde dagelijkse groei en voederconversie

Samen met secundaire bacteriële infecties zijn de klinische symptomen erger:

 • Zware hoest
 • Bemoeilijkte ademhaling (pompen)
 • Koorts
 • Uitputting

bovenkant pagina


Diagnose
De diagnose is gebaseerd op:

 • Klinische symptomen - chronische droge hoest
 • Longlaesies – vlezig uitzicht en paars-grijze verkleuring. Laesies worden typisch waargenomen in de cranioventrale delen van de long, niet te verwarren met Influenzavirus.
 • Labo testen
  • ELISA wordt vaak gebruikt voor het opsporen van antilichamen. Het gebruik ervan is beperkt omdat antilichamen pas aantoonbaar zijn vanaf 6 weken na de infectie.
  • PCR wordt meestal uitgevoerd op longweefsel of spoelvocht voor het aantonen van M. hyopneumoniae antigen.
  • Histologisch onderzoek op longweefsel toont alveolaire ontstekingsreacties en peribronchiolaire opstapeling (cuffing) van lymfocyten aan.

Voor een juiste diagnose van M. hyopneumoniae-infecties is een combinatie van diagnostische testen aangewezen.

Histopathologisch beeld van longweefsel geïnfecteerd met M. hyopneumoniae

Histopathologisch beeld van longweefsel geïnfecteerd met M. hyopneumoniae

mycoplasmae hyopneumoniae infection

Macroscopische longletsels van een varken geïnfecteerd met M. hyopneumoniae

cross section M.hyopneumoniae infection

Dwarsdoorsnede van een longkwab – multifocale bleke letsels wijzen op een bronchiolaire pneumonie.

bovenkant pagina


Behandeling en preventie

 • Preventie is in de eerste plaats gebaseerd op goed management van de omgeving (luchtkwaliteit, ventilatie, temperatuur en hokbezetting). Ook strikte toepassing van All-In/All-Out en scheiding van leeftijdscategorieën is belangrijk.
 • Hoewel antibiotica gebruikt worden in de behandeling en preventie van M. hyopneumoniae, is de bepaling van het juiste tijdstip van toediening niet altijd duidelijk. Zowel te vroege als te late behandeling is niet effectief waardoor vaak over langere periodes gemedicineerd moet worden.
 • SPF programma’s.

Vaccinatie

 • Vaccinatie van biggen, indien toegepast voor de infectie optreedt, is efficiënt in de preventie van enzoötische pneumonie.

MSD Animal Health beschikt over 2 vaccins.

bovenkant pagina

Mycoplasma hyopneumoniae: Confluent consolidation of cranioventral lung lobes

Verdichting van de apicale en cardiale kwabben

Mycoplasma hyopneumoniae draagt in belangrijke mate bij tot ademhalingsstoornissen bij varkens.