Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus (PRRSV)

PRRSV is endemisch in de meeste landen waar varkens gekweekt worden. Het is tegelijk ook één van de grootste problemen waarmee de varkensindustrie wordt geconfronteerd.

Bij zeugen veroorzaakt PRRSV reproductie– en ademhalingsstoornissen. Reproductiestoornissen zijn het meest uitgesproken. Bij gespeende biggen en vleesvarkens leidt een infectie met PRRSV in combinatie met andere secundaire pathogenen vaak tot ernstige ademhalingsstoornissen, een slechtere dagelijkse groei en voederconversie, vaak nog verergerd door de immunomodulerende eigenschappen van PRRSV.

Over PRRSV


Etiologie
Het PRRSV virus is een enkelstrengig RNA virus.

Classificatie : 
Orde: Nidivirales
Familie: Arteriviridae
Genus: Arterivirus

bovenkant pagina


Gevolgen
De economische impact van PRRSV bij vleesvarkens is aanzienlijk. Ook op een fokbedrijf zijn de gevolgen van een infectie dramatisch maar stabiliseert de situatie zich na enkele maanden. Nochtans kunnen voortplantingsproblemen na verloop van tijd terug optreden doordat het virus zich vanuit de vleesvarkens of geïnfecteerde gelten terug verspreidt naar de zeugen.

bovenkant pagina


Pathogenese
PRRSV wordt op verschillende manieren overgedragen. Het virus vermenigvuldigt zich in de macrofagen. De ziekte manifesteert zich zowel klinisch als subklinisch. Het klinisch beeld is afhankelijk van de leeftijd waarop de varkens geïnfecteerd worden.

bovenkant pagina


Klinische symptomen
Zeugen en biggen
PRRSV infectie kan leiden tot diverse voortplantingsstoornissen vooral bij zeugen in het laatste derde van de dracht:

 • Vroeggeboorte (107-112 dagen)
 • Doodgeboren of gemummificeerde biggen
 • Zwakke PRRSV-positieve biggen ( 50% sterft snel na geboorte)
 • Een langer interval spenen-insemineren

Doodgeboren en zwakgeboren biggen
Doodgeboren en zwakgeboren biggen ten gevolge van een PRRSV infectie bij de zeug

Naast reproductiestoornissen kunnen zeugen en gelten ook andere symptomen vertonen:

 • Anorexie
 • Koorts
 • Loomheid
 • Longontsteking
 • Agalactie
 • Blauwverkleuring van oren, buik en vulva
 • Een langer interval spenen-insemineren
 • In zeldzame gevallen: sterfte

Pasgeboren biggen
Pasgeboren biggen vertonen diverse klinische symptomen. De meest typerende zijn een moeilijke en versnelde ademhaling en sterfte.

Lopers en vleesvarkens
Een alleenstaande PRRSV infectie is vaak subklinisch. PRRSV is echter indirect verantwoordelijk voor grote economische verliezen bij vleesvarkens als gevolg van haar belangrijke rol in het multifactorieel Porcine Respiratory Disease Complex (PRDC).

Indien klinische symptomen voorkomen, zijn ze meestal respiratoir:

 • Koorts
 • Niezen
 • Versnelde ademhaling
 • Bemoeilijkte ademhaling
 • Hoesten
 • Longontsteking
 • Loomheid
 • Gezwollen oogleden
 • Oog-en neusvloei

Experimentele infectie van SPF varkens met PRRSV alleen geeft meestal geen aanleiding tot klinische symptomen.

bovenkant pagina


Interacties tussen PRRSV en andere pathogenen
PRRSV werkt samen met andere pathogenen en veroorzaakt zo ernstige respiratoire symptomen bij vleesvarkens.

Interactiemechanismen
De manier waarop PRRSV met andere pathogenen interageert, wordt nog steeds onderzocht. Nochtans is het experimenteel bewezen dat:

 • Mycoplasma hyopneumoniae de pathologische effecten van PRRSV versterkt.
 • PRRSV de pathologische effecten van het Swine Influenza Virus (SIV) versterkt.
 • PRRSV biggen gevoelig maakt voor infectie en ziekte veroorzaakt door Streptococcus suis.
 • PRRSV de functie van longmacrofagen kan uitschakelen.

bovenkant pagina


Diagnose
De methoden die gebruikt worden om een PRRSV infectie aan te tonen zijn:

 • Serologie
 • Virus isolatie (VI)
 • RT-PCR (Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction)
 • Sequentiebepaling van aminozuren of nucleotiden

bovenkant pagina


Controle
Voor zowel vleesvarkens als fokvarkens zijn volgende maatregelen effectief:

 • Vaccinatie
  Er zijn levende en geïnactiveerde vaccins beschikbaar voor fokvarkens en biggen. Zie Vaccins voor meer informatie.
 • Management
  Zoals altijd speelt management een belangrijke rol in de controle van PRRSV. Gelten moeten immunologisch goed aangepast zijn vooraleer ze in de zeugenstapel worden geïntroduceerd. Strikte aandacht voor quarantaine, het All-In/All-Out principe en éénrichtingsverkeer zijn onontbeerlijk. Het mengen van dieren van verschillende leeftijden moet vermeden worden.

bovenkant pagina

Zwak geboren big na PRRSV infectie bij de zeug

Zwak geboren big na PRRSV infectie bij de zeug.

PRRSV werkt samen met andere pathogenen en veroorzaakt zo ernstige respiratoire problemen bij vleesvarkens.