Swine Influenza Virus (SIV) of griep

Influenza virussen zijn de oorzaak van acute respiratoire uitbraken. Ze infecteren zowel mens als dier. Influenza bij varkens wordt veroorzaakt door een aantal nauw verwante Influenza A virussen. De infectie kan worden overgedragen via geïnfecteerde personen en dragers zoals varkens. Watervogels zijn een bron van infectie.

Over Influenza


Etiologie
Influenza A virussen besmetten een waaier aan vogelsoorten en zoogdieren inclusief de mens, het varken, het paard en waterzoogdieren. Type A virussen kunnen hun antigenische structuur veranderen naar nieuwe stammen.

Serotypes
Type A virussen zijn verder opgedeeld in serotypes. De indeling is gebaseerd op hun antigenische structuur van het glycoproteïne haemagglutinine (HA) en neuraminidase (NA), aan de buitenkant. De drie meest voorkomende stammen die het varken infecteren zijn H1N1, H1N2 en H3N2. Binnen deze drie serotypes zijn er variaties in  pathogeniciteit.

bovenkant pagina


Verspreiding
Inlfuenza bij het varken komt wereldwijd endemisch voor. Het is praktisch onmogelijk om een varkenspopulatie Influenza-vrij te houden.

Het virus veroorzaakt met tussenpozen aanvallen van ziekte en voortplantingsstoornissen. Verschillende Influenza stammen kunnen opeenvolgend een populatie infecteren. De bescherming na een infectie is vaak kort (6 maanden) en de immuniteitsstatus in de populatie met fokvarkens vertoont grote variaties in de tijd. Uitbraken kunnen het hele jaar voorkomen maar vooral tijdens de winterperiode.

bovenkant pagina


Klinische symptomen
De incubatieperiode is kort, minder dan 48 uur.
De ergheid van de ziekte hangt af van:

 • De virusstam
 • De leeftijd van de varkens
 • De immuniteitsstatus van de varkens

Geïnfecteerde populaties vertonen een hoge morbiditeit en lage mortaliteit.

Biggen
Door antistoffen via het colostrum is het risico klein dat biggen op jonge leeftijd kliniek vertonen.

Zeugen

 • Hoge koorts met reproductieve problemen als gevolg onder andere abortussen
 • Algemeen hoesten
 • Longontsteking

Speenbiggen en lopers
Acute Influenza:

 • Het klassieke beeld bij varkens is vaak een plotse ommekeer van gezond naar ziek met zware ademhaling de volgende morgen.
 • Zonder behandeling lossen de problemen zich meestal op binnen de 2 tot 6 dagen als er geen andere respiratoire ziektes aanwezig zijn.
 • Varkensinfluenza virus veroorzaakt op zichzelf ernstige longontsteking. Als het gecombineerd voorkomt met andere kiemen zoals APP en PRRSV, ontwikkelt zich een chronisch respiratoir syndroom.

Endemische Influenza:

 • Deze vorm komt meer voor bij kleinere groepen gespeende biggen. Deze eerder sluimerende vorm kan ook ernstig verlopen zoals beschreven in de acute vorm, hoewel minder dramatisch.

bovenkant pagina


Gevolgen voor de volksgezondheid
Varkens zouden verantwoordelijk kunnen zijn voor de overdracht van Influenza virussen naar de mens:

 • Nieuwe variantstammen van menselijke en aviaire oorsprong kunnen ontstaan in het varken dat ageert als een tussengastheer en broedplaats.
 • Varkens kunnen verantwoordelijk zijn voor griepuitbraken bij de mens met oudere stammen omdat ze de capaciteit hebben om oude stammen op te slaan en opnieuw uit te scheiden.

bovenkant pagina


Behandeling en preventie
Behandeling
Het gebruik van antibiotica kan enkel effectief zijn tegen secundaire bacteriële infecties.

Preventie

 • Algemene managementmaatregelen ter preventie van respiratoire aandoeningen zijn effectief.
 • Er kan worden gevaccineerd tegen Influenza bij het varken met geïnactiveerde vaccins.

bovenkant pagina

Varkensinfluenza virus veroorzaakt op zichzelf ernstige longontsteking. Als het gecombineerd voorkomt met andere kiemen zoals APP en PRRSV, ontwikkelt zich een chronisch respiratoir syndroom.