Privacy

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Intervet Belgium N.V., haar dochtermaatschappijen en uitgekozen technologische partners die ermee hebben ingestemd zich te houden aan dit privacybeleid. We verbinden er ons toe uw privacy op het internet te waarborgen. Deze website spant zich in om uw persoonsgegevens te verzamelen, te bewaren en te beveiligen in overeenstemming met de in dit beleid beschreven principes. Dit beleid, gekoppeld aan bijkomende uitleg heeft tot doel een privacybeleid te ontwikkelen op maat van de individuele bezoeker of gebruiker van deze website. Dit beleid is alleen van toepassing op informatie verzameld op deze website en is niet van toepassing op elders, online noch offline, verzamelde informatie.

Anonieme gegevens

De meeste informatie die we via deze website verzamelen is anoniem, zoals de pagina's die u bezoekt. Andere anonieme gegevens die we kunnen verzamelen zijn de naam van uw internetaanbieder, de website die u gebruikt om te linken naar onze site, de websites die u bezoekt vanaf onze site en uw IP-adres. De gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden, maar u als individuele gebruiker blijft anoniem. Wij gebruiken deze anonieme informatie om de inhoud van de site te verbeteren en samengestelde statistieken op te stellen over personen die onze site bezoeken voor interne marktonderzoeksdoeleinden.

Persoonlijk identificeerbare informatie

Als u onze website bezoekt verzamelen wij geen persoonlijk identificeerbare informatie over u zonder uw toestemming. Voor sommige gedeelten van deze website kan registratie niet vereist zijn, zodat u onze site kunt bezoeken zonder u kenbaar te maken. Om toegang te krijgen tot sommige of alle gebieden of diensten kan registratie vereist zijn. Wanneer u zich registreert kan het nodig zijn bepaalde velden in te vullen (een aantal dienen verplicht te worden ingevuld, andere zijn optioneel), en een gebruikersnaam en paswoord te kiezen. Indien u geen door ons gevraagde persoonlijk identificeerbare informatie wilt geven, kan het onmogelijk zijn toegang te krijgen tot bepaalde gedeelten van de site en voor ons om uw vraag te beantwoorden.

Vertrouwelijkheid / veiligheid

Vergeet niet dat verzenden van gegevens via het internet nooit volledig veilig of foutloos is. In het bijzonder het verzenden van e-mail naar of van deze site kan onveilig zijn en daarom dient u uiterst voorzichtig te zijn met de informatie die u ons zendt via e-mail. Hoewel wij niet kunnen vrijwaren tegen verlies, misbruik of wijziging van gegevens, zullen we alle redelijke maatregelen treffen om deze ongelukkige voorvallen te voorkomen. We nemen redelijke voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en onbevoegde toegang, bekendmaking, verandering en vernietiging. Om het risico van onbevoegde inzage van uw persoonlijk identificeerbare informatie te verminderen, is de hoeveelheid en het soort informatie dat we naar uw browser zenden beperkt wanneer u onze internetsites bezoekt en onze toepassingen gebruikt.

Bekendmaking en gegevensoverdracht

De persoonlijk identificeerbare informatie die u doorgeeft via deze website is beschikbaar voor Intervet Belgium N.V. Uw informatie kan ook worden gedeeld met filialen van Intervet Belgium N.V. of bedrijven die werken als agenten uit naam van Intervet Belgium N.V. (bedrijven die uw informatie verzamelen en verwerken evenals bedrijven die uw vragen voor bijkomende informatie over onze producten of andere diensten beantwoorden). Intervet Belgium N.V. is met deze bedrijven contractueel overeengekomen deze informatie uitsluitend te gebruiken op ons verzoek overeenkomstig dit beleid. Deze bedrijven dienen ook een geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen die hen verbiedt deze informatie te delen, verkopen of door te geven aan anderen. Daar waar Intervet Belgium N.V. weet dat een agent persoonsgegevens gebruikt of bekendmaakt tegenstrijdig dit beleid, zal Intervet Belgium N.V. redelijke stappen ondernemen om het gebruik of de bekendmaking te voorkomen of te stoppen. Intervet Belgium N.V. zal uw persoonlijk identificeerbare informatie niet bekendmaken aan andere partijen dan deze bedrijven, tenzij door de wet vereist, of wij uw toestemming tot bekendmaking hebben gekregen.

Links

Ter informatie van onze bezoekers bevatten onze websites hyperlinks naar een aantal sites waarvan we denken dat ze nuttige informatie bevatten. Het beleid en de procedures die we beschreven is niet van toepassing voor deze sites. We raden aan deze sites rechtstreeks te contacteren voor informatie over hun privacy-, veiligheids-, gegevensverzamelings- en verspreidingsbeleid.

Cookies en internet tags

Een cookie is een klein stukje informatie dat naar uw browser wordt gestuurd en opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Voor een aantal persoonlijke registratiekenmerken, gebruiken we, indien door de wet toegestaan, cookies om uw keuzes te onthouden. Indien u persoonlijk identificeerbare informatie hebt gedeeld, zoals e-mailadres of gebruikersnaam, kunnen we een gedeelte hiervan in de cookies opslagen zodat u bij een volgend bezoek aan deze website deze gegevens niet opnieuw dient in te vullen. Op zich kunnen cookies niet worden gebruikt om de specifieke identiteit van de gebruiker te achterhalen. Cookies beschadigen uw computer niet. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd telkens u een cookie ontvangt en u kunt beslissen of u hem al dan niet wilt ontvangen.

Over kinderen

Deze site is niet bestemd voor kinderen jonger dan 13 jaar. We zullen geen persoonsgegevens verzamelen van bezoekers waarvan we redelijkerwijze weten dat ze tot deze leeftijdsgroep behoren. We adviseren ouders overleg te plegen met hun kinderen over het gebruik van het Internet en over informatie die zij verstrekken aan websites.

Gebruik en doorgifte van informatie

De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen worden gecombineerd met informatie die op actieve wijze via deze site wordt ingezameld, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de plaats waar de informatie wordt ingezameld. Uw persoonsgegevens kunnen wereldwijd doorgegeven worden aan derden die er zich toe verbonden hebben om de bepalingen van dit privacybeleid na te leven. Wij kunnen op elke mogelijke wijze gebruik maken van alle niet-persoonsgebonden informatie die via deze site wordt ingezameld.

Toegang en correctie

Opdat uw persoonsgegevens steeds accuraat, actueel en compleet zouden zijn, verzoeken wij u ons in kennis te stellen van elke wijziging. Wij zullen alle redelijke maatregelen treffen om te voldoen aan elk verzoek tot actualisatie of correctie van via deze site ingezamelde persoonsgegevens.